Bilowga IT-ga

Qaybtaan waxaa kuugu diyaar ah Koorsooyinka bilowga ITga sida Windows 11, Typing iyo Microsoft Office.

Bilowga IT-ga

Qaybtaan waxaa kuugu diyaar ah Koorsooyinka bilowga ITga sida Windows 11, Typing iyo Microsoft Office

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa bilowga computer ka.

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Windows 10.

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Windows 11.

Koorsadaan waxaad kubaranee sida loo isticmaalo macOS Catalina.

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Ubuntu Desktop.

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa Computer Typing.

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Word 2019.

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Excel 2019.

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Access 2019.