Operating System Course

Qaybtaan waxaad ka helin kartaa koorsooyinka Operating Systems ka

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Windows 10.

4.9
4.6/5

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Ubuntu Desktop.

4.5
4.5/5

Koorsadaan waxaad kubaranee sida loo isticmaalo macOS Catalina.

4.5
4.5/5

Microsoft Office Courses

Qaybtaan waxaad ka helin kartaa koorsooyinka Microsoft Office

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Word 2019.

4.5
4.5/5

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa sida loo isticmaalo Excel 2019.

4.3
4.3/5

Koorsadaan waxaad kubaranee sida loo isticmaalo macOS Catalina.

4.2
4.2/5