CCNA 200-301 Study Plan

CCNA markii aad baraneeysid waxaad u baahantahay in aad qorsheeyso waqtiga aad galineeysid maalin kastaa iyo usbuuc kastaa. Study plan kaan waxaan u diyaarinay ayaa waxa ay tahay in ardayda Hurbad ay ka faa’iideeyistaan si ay udiyaariyaan Imtixaanka CCNA da. Ugu horeeeyn waxaad u baahantahay in aad iska diwaan galiyo koorsada CCNA da oo ku jirta Hurbad website.

Cisco Certified Network Associate (CCNA 200-301)

Koorsadaan waa CCNA cusub Exam number keedu waa 200-301, waxaa lagu baranayaa waxaa kamid ah, Network Fundamentals, IPv4 & IPv6 Addressing, LAN Switching Technologies, Routing Technologies , IP Services, Security Fundamentals, Wireless Technologies, Network Automation.

koorsadaan wax ay ka koobantahay

  • 19 Cutub
  • 126 Cashir
  • 15 Saacadood
  • 80 Practice Labs
  • Course Certificate

waxaad kaloo iibsan kartaa CCNA Volume 1 iyo Volume 2 buuga, oo AfSomali ku qoran, kuuguna diyaar ah Hurbad Books.

Related Articles

Responses