CompTIA A+ 220-1101 & 220-1102 Certification

CompTIA A+ 220-1101 & 220-1102 Certification waa koorsada ugu muhiimsan qofka doonaya barashada SysAdmin, Bogaan ayaad ka helaysaan Core 1 iyo Core 2 oo loo soo diyaariyay Exams Domain Courses.

Related Topics

Mobile Devices, Networking, Hardware, Virtualization and Cloud Computing, Hardware and Network Troubleshooting, Operating Systems, Security, Software Troubleshooting, Operational Procedures.

Duration

TBC

Courses

9 Courses

Review

TBC

CompTIA A+ Core 1 – 1.0 – Mobile Devices Waa koorsada Kowaad

CompTIA A+ Core 1 – 2.0 Networking

CompTIA A+ Core 1 – 2.0 Hardware – Waa koorsada Labaad

CompTIA A+ Core 1 – 3.0 Hardware

CompTIA A+ Core 1 – 3.0 Hardware – Waa koorsada Sadaxaad

CompTIA A+ Core 1 - 4.0 - Virtualization and Cloud Computing

CompTIA A+ Core 1 – 4.0 Virtualization and Cloud Computing  Waa koorsada Afaraad

CompTIA A+ Core 1 – 5.0 - Hardware and Network Troubleshooting

CompTIA A+ Core 1 – 5.0 Hardware and Network Troubleshooting  Waa koorsada Shanaad

CompTIA A+ Core 2 – 1.0 - Operating Systems

CompTIA A+ Core 2 – 1.0 – Operating Systems Waa koorsada Kowaad

CompTIA A+ Core 2 – 2.0 - Security

CompTIA A+ Core 2 – 2.0 – Security Waa koorsada Labaad

CompTIA A+ Core 2 – 3.0 - Software Troubleshooting

CompTIA A+ Core 2 – 3.0 – Software Troubleshooting Waa koorsada Sadaxaad

CompTIA A+ Core 2 – 4.0 - Operational Procedures

CompTIA A+ Core 2 – 4.0 –  Operational Procedures Waa koorsada Afaraad