CompTIA Network+ (N10-008)

CompTIA Network+ waa koorso u ah dhagaxdhig Computer Networking oo dhan, qofkii bartaa CompTIA Network+ wuxuu baraty guud ahaan sida uu Network-gu iskugu xirmo, iyo qalab ka kala duduwan ee uu ka kooban yahay Network-gu.

Related Topics

Networking, Wireless Networks, Network Management, Network Security, Enterprise Network Infrastructure, Network Operations.

Duration

32 Hours

Courses

6 Courses

Review

5,565 (4.9)

No Courses Found!