CompTIA Security+ SY0-601

CompTIA Security+ waa koorso u ah dhagaxdhig Cybersecurity oo dhan, qofkii bartaa CompTIA Security+ wuxuu baraty guud ahaan Cybersecurity gu doorka muhiimka ah uu ku leeyahay Network ga, iyo qalab ka kala duduwan ee uu ka kooban yahay Network-gu.

Related Topics

Cybersecurity Threats, Security Architecture, Security Operations, Security Design, Identity Management, Access Management, Risk Management, Cryptography, Incident Response

Duration

30 Hours

Courses

4 Courses

Review

5,278 (4.8)

No Courses Found!