CompTIA Technical Certifications

CompTIA waxa ay soosaartay Certification badan waxaa kamid ah, IT Core Certifications sida CompTIA ITF+, A+, Network+, Security+. waxeey kaloo soo saartay CompTIA Certifications kale sida CompTIA Cloud+, Server+, Linux+, Data+, Cybersecurity Analyst (CySA+), PenTest+ iyo CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+). Page kaan waxaan iskugu keenay koosooyinka diyaarka ah ee CompTIA.

CompTIA IT Fundamental+ waa koorso aas aas u ah barashada cilmiga ITga

CompTIA A+, waa koorso lagu baranayo aas aaska Computer Hardware iyo Software.

CompTIA N+, waa koorso lagu baranayo aas aaska Computer Networking oo dhan.

Koorsadaan waxaa lagu baranayaa CompTIA Security+ SY0-601.

Some courses are still in production

Our courses are updated regularly, Stay tuned for a new course every month.