AWS Certified Cloud Practitioner

AWS Certified Cloud Practitioner koorsadaan waxaa loogu tala galay qofkastaa oo raba in uu barto, ama fahmo aasaaska Amazon AWS Cloud Services.

71 Cashir

8 Saacadood

iTUS iyo iSheeg

Course Certificate

AWS Certified Cloud Practitioner koorsadaan waxaa loogu tala galay qofkastaa oo raba in uu barto, ama fahmo aasaaska Amazon AWS Cloud Services. koorsadaan waxaa loogu tala galay qof aanan horay usoo baran AWS, balse raba in uu hada bilaabo, oo koorsadaani waa bilowga AWS Cloud Services.

Course Content

Expand All
Not Enrolled
$10

Course Includes

  • 9 Cutub
  • 71 Cashir
  • Course Certificate