CEH v11: 01 – Building Ethical Hacking Lab

22 Cashir

3 Saacadood

iTus iyo iSheeg

Course Certificate

Koorsadaan waxaad ku baranaysaa sida loo dhiso Ethical Hacking Lab, iyo tiknolajiyada uu Lab kaasu ku dhisan yahay. sidoo kale waxaad ku baranaysaa sida loo isticmaalo Linux iyo Windows OS. Ugu danbayn waxaad ku baranaysaa qaybaha danbe waa Parrot Security OS oona ah Linux Operating system ka aan ku isticmaalin doono koorsooyinka Ethical Hacking oo dhan.

Not Enrolled
$10

Course Includes

  • 4 Cutub
  • 23 Cashir