Certified Ethical Hacker

Koorsadaan waxa eey ku saleeysantahay EC-Council Blueprint CEH exam.

110 Cashir

20 Saacadood

70 Practice Labs

Course Certificate

Koorsadaan waxa eey ku saleeysantahay EC-Council Blueprint CEH exam, cutubyada lagu baranayo waxaa kamid ah reconnaissance, footprinting, enumeration, vulnerability analysis, hacking web servers, wireless networks, IDS, Firewalls,Honeypots,IoT devices, Cloud Computing iyo mobile platforms.
koorsadaan waxa eey iskugu jirtaa Theory iyo Practicle, Tools ka lagu baranayo sidoo isticmaalo koorsadaan waxaa kamid ah Kali Linux, Metasploit, Meterpreter, Nmap, Maltego, Keylogger, Wireshark, OpenVAS, Nikto, DVWA, iyo kuwa kaloo badan.

Maxaad Ku Baranee Koorsadaan?

 • Introduction to Ethical Hacking
 • Introduction to Kali Linux
 • Footprinting and Reconnaissance
 • Network Scanning and Enumeration
 • Vulnerability Analysis and Sniffing
 • System Hacking (Exploitation Techniques)
 • Malware Threats, and DoS,
 • Social Engineering
 • Hacking Webservers and Web Applications
 • Session Hijacking and SQL Injection
 • Hacking Wireless Networks
 • Evading IDS, Firewalls, and Honeypots
 • Cryptography
Not Enrolled
$10

Course Includes

 • 13 Cutub
 • 110 Cashir
 • Course Certificate