Certified Ethical Hacker

Koorsadaan waxa eey ku saleeysantahay EC-Council Blueprint CEH exam.

110 Cashir

20 Saacadood

70 Practice Labs

Course Certificate

Koorsadaan waxa eey ku saleeysantahay EC-Council Blueprint CEH exam, cutubyada lagu baranayo waxaa kamid ah reconnaissance, footprinting, enumeration, vulnerability analysis, hacking web servers, wireless networks, IDS, Firewalls,Honeypots,IoT devices, Cloud Computing iyo mobile platforms.
koorsadaan waxa eey iskugu jirtaa Theory iyo Practicle, Tools ka lagu baranayo sidoo isticmaalo koorsadaan waxaa kamid ah Kali Linux, Metasploit, Meterpreter, Nmap, Maltego, Keylogger, Wireshark, OpenVAS, Nikto, DVWA, iyo kuwa kaloo badan.

Course Content

Expand All
Not Enrolled
$10

Course Includes

  • 13 Cutub
  • 111 Cashir
  • Course Certificate