CompTIA Security+ 04: Risk Management and Physical Security

40 Cashir

7 Saacadood

315 Exercises

Course Certificate

CompTIA Security+ 04 – Risk Management and Physical Security
koorsadaanu waxa ay qeyb katahay CompTIA Security+, waxaadna ku baranee Risk Management Concepts, Cybersecurity Resilience, iyo Digital Forensics. waxaad kaloo ku baraneeysaa Physical Security, Incident Response, Data Privacy Iyo Protection Concepts. koorsadaanu waxa aay wadataa practice labs badan, oo waa itus oo itaabsii.

koorsadaan waxaa shuruud u ah barashadeeda in ardaygu soo bartay koorsooyinka hoos kuxusan sida

Not Enrolled
$10

Course Includes

  • 6 Cutub
  • 12 Cashir
  • Course Certificate