Microsoft Certified Azure Fundamentals

Koorsadaan waxaad kubaranee Microsoft Azure Fundamentals waana bilowga barasha Azure.

29 Cashir

4 Saacadood

15 Practice Labs

Course Certificate

Koorsadaan waxaad kubaranee Microsoft Azure Fundamentals waana bilowga barasha Azure, waxa aad ku baraneeysid koosadaan waxaa kamid ah Cloud concepts, core Azure Services, Azure pricing iyo support, sidoo kale waxaad ku baraneeysaa cloud security, privacy, compliance, iyo trust.

Not Enrolled
$10

Course Includes

  • 5 Cutub
  • 29 Cashir
  • Course Certificate