Cybersecurity Professional Diploma

Cybersecurity Professional Diploma waa shahaado heer caalami ah ee aad kubaranayso Cilmiga Cybersecurity ga oo aad iskaa ugu shaqayn karto ama aad shirkad ugu shaqayn karto si ah Cybersecurity Engineer, ama IT Security Officer, mudo kooban oo 6 bilood ah ayaa lagaa dhigayaa qof xirfad le ah, Diplomadaan waxay wadataa Macalin kula xisaabtamaya kuna caawinaya iyo arday aad wax isla baranaysaan iyo Projects fara badan ee laguu dirayo.

Diploma Duration

6 Months

299

One Time Payment

99

3 Months Installment

49

6 Months Installment

Cybersecurity Professional Diploma Waxay wadataa:

Diplomadaan laguma barto Si wax loo jabsado ama hacking anshaxa kabaxsan laguma barto. hadii aad qaadato Hurbad Diploma waad kushaqi tagi kartaa.
 • 12 eLearning Courses
 • 6 Months Accountability coaching
 • Hurbad Groups with help of the Teacher
 • Course Length is 6 Months
 • Both Practice and Testing are based on Virtual Labs, but you can use your own Physical lab if you have one.
 • Payment Installments are available
 • 2 Hours Final Exam by a Teacher.

Tools aad ku baranaysid Diplomadaan

 • Information Security and Ethical Hacking Overview

  koorsadaan waxaad kubaranaysaa horudhaca Ethical Hacking, sidoo kale koorsadaanu waxa aya kamid tahay 6 koorso oo aanu u qaybinaya Certified Ethical Hacking koorsadii ahayd.

 • Reconnaissance Techniques

  koorsadaan waxaad kubaranaysaa horudhaca Ethical Hacking, sidoo kale koorsadaanu waxa aya kamid tahay 6 koorso oo aanu u qaybinaya Certified Ethical Hacking koorsadii ahayd.

 • System Hacking Phases and Attack Techniques

  koorsadaan waxaad kubaranaysaa horudhaca Ethical Hacking, sidoo kale koorsadaanu waxa aya kamid tahay 6 koorso oo aanu u qaybinaya Certified Ethical Hacking koorsadii ahayd.

 • Synopsys, Polaris Software Integrity Platform, fAST, DevOps, security, RSA Conference 2023, San Francisco, static application security testing, software composition analysis, SAST, SCA, Coverity, Black Duck, Jenkins, Jira Cloud, GitHub, GitLab, Azure DevOps, vulnerability analysis, Gartner, security technology convergence.

  Network and Perimeter Hacking

  koorsadaan waxaad kubaranaysaa horudhaca Ethical Hacking, sidoo kale koorsadaanu waxa aya kamid tahay 6 koorso oo aanu u qaybinaya Certified Ethical Hacking koorsadii ahayd.

 • Web Application Hacking

  koorsadaan waxaad kubaranaysaa horudhaca Ethical Hacking, sidoo kale koorsadaanu waxa aya kamid tahay 6 koorso oo aanu u qaybinaya Certified Ethical Hacking koorsadii ahayd.

 • Wireless, Mobile, IoT, OT hacking, Cloud Computing and Cryptography

  koorsadaan waxaad kubaranaysaa horudhaca Ethical Hacking, sidoo kale koorsadaanu waxa aya kamid tahay 6 koorso oo aanu u qaybinaya Certified Ethical Hacking koorsadii ahayd.

 • Python Complete Course

  Koorsadaan waxaad ku baranee Python oo ah Luqada laga bilaabo barashada Programming.

 • PowerShell 7 Course

  Koorsadaan waxaad ku baranee sida loo qoro Powershell

 • Bash Script Courses

  Koorsadaan waxaad ku baranee sida loo qoro Bash Script

 • Metasploit Training Course

  Koorsadaan waxaad ku baranee sida loo isticmaalo Metasploit framework

 • Burp Suite Training Course

  Koorsadaan waxaad ku baranee sida loo isticmaalo Buirp Suite framework

 • OSINT Training Course

  Koorsadaan waxaad ku baranee sida loo isticmaalo OSINT framework

Skip to content