E-Learning Teacher Training Program (ETTP)

Boggaan waxaad kahelee faahfaahin ku saabsan program ka ETTP, kasoon ugu tala galnay in aan ku taba barno macalimiinta sida ay ardada ugu barin lahaayeen koorsooyinka ay bixiyaan Online.