Hurbad Arabic Level 2 - All Semesters

Qaybtaan waxay kaboobantahay 8 koorso oo kawada tirsan Al Arabiyyah Bayna Yadayk Level 2.