Qiimo Dhimis Cusub

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka bilowga ah, oo wuxuu ku baranayaa cilmiga aasaasiga ah ee kumbuyuutarka.

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka raba in uu barto sida loo sameeyo kumbuyuutarka loona cilad bixiyo (PC Technician).

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka raba in uu barto sida loo laamulo IT Systems ka, sida Servers ka iyo Network ga.

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka in uu noqdo Network Engineer oo horay u soo bartay System Administration.

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka rab in uu Barto Hacking ka, kaasoo ku sameeysan Anshax (Ethical Hacking).

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka raba in uu barto sida uu ushaqeeyo cloud computing ka (Cloud+, Azure, iyo AWS).

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka raba in uu barto sida loo qurxiyo masawirada iyo sida video editing iyo animation loo sameeyo.

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka raba in uu barto sida loo dhiso website ku sameeysan WordPress.

Deal kaan waxaa loogu tala galay qofka raba in uu barto luuqada afka qalaad ee English ka (Hurbad English Level 1).