Languages Courses

Boggaan waxaad ka heleysaa koorsooyin badan ee aad ka baran karto English iyo Arabic. Hurbad English Courses waxay kusalaysanyihiin buugaagta DK English for Everyone, Hurbad Arabic Courses waxay kusalaysanyihiin buugaagta Al Carabiyah Bayna Yadak.
Hurbad English Courses waxay usii kala baxayaan semesters buug walbaa waxaa loo qaybiyay dhowr semester ee kabilow semester 1 ka buuga ama level ka markaas aad doonayso inaad kabilowdo barashada English ka. tusaale Level 1 waa 7 Semester waxaa laga bilaabaa Semester 1 kadib Semester 2 ilaa aad ka gaadhayso Semester 7 oo ah koorsada ugu danbaysa ee buuga koowaad ama English For Everyone Level 1.

Hurbad English Courses

Hurbad Arabic Courses

No Courses Found!
No Courses Found!