View Profile

Details

Username (sida naynaastaada ookale ama magac kooban)

ASED44

Magacaaga Koowaad (First name)

HASSAN

Magaca Aabahaa (Middle Name)

ISSAK

Magaca Awoowgaa (Last Name)

MOHAMAD

Number aad ku isticmaasho: WhatsApp, Telegram, signal, iyo Bip

615379799