Details

Username (sida naynaastaada ookale ama magac kooban)

Gedi

Magacaaga Koowaad (First name)

Abbas

Magaca Aabahaa (Middle Name)

Ali Gedi