Details

Username (sida naynaastaada ookale ama magac kooban)

Cabdil

Magacaaga Koowaad (First name)

Abdullahi

Magaca Aabahaa (Middle Name)

Abdulkadir