Details

Username (sida naynaastaada ookale ama magac kooban)

Iskoobe1

Magacaaga Koowaad (First name)

Hassan

Magaca Aabahaa (Middle Name)

Mohamed