Details

Username (sida naynaastaada ookale ama magac kooban)

mohaking2000

Magacaaga Koowaad (First name)

Mohamed

Magaca Aabahaa (Middle Name)

Bashir