Details

Username (sida naynaastaada ookale ama magac kooban)

zacimka8

Magacaaga Koowaad (First name)

Abdulkadir

Magaca Aabahaa (Middle Name)

Hassan