Microsoft Technical Certifications

Microsoft waxay soo saartay tiknolajiyado badan oo xirfadle kasta wuxuu helayaa fursad uu ku barto cilmi cusub. Qofkii rabta in uu noqdo SysAdmin wuxuu baran karaa Windows Server, kii raba in uu barto Cloud ka waxaa u diyaar ah Azure. Sidoo kale Microsoft 365 ayaa udiyaar ah qofkii raba in uu barto business application ka. Page kaan waxaan iskugu keenay koosooyinka diyaarka ah ee Microsoft.

Microsoft Office Courses ka diyaar ka ah

No Courses Found!

Some courses are still in production

Our courses are updated regularly, Stay tuned for a new course every month.