Programming Courses

Boggaan waxaad ka helaysaa koorsooyinka lagu barto luqadaha computer ka, hada waxaa diyaar ah Markup Languages sida HTML iyo CSS, Mustaqbalka waxaa lagu soo darayaa bogaan luqado kale insha alah. barashada programming looguma tala galin qof bilow ah, waxaa lagaaga baahanyahay inaad soo martay Bilowga computer ka koorsooyin kujira iyo Comptia ITF+ ee kujirta qaybta Networking and SysAdmin.