Quickbooks Online Training Course

Quickbooks Online Training Course - Waa koorso si casri ah oo sahlan kuu bareysa sida loogu shaqeysto ama loogu maareeyo ganacsigaaga, Quickbooks Online Training Course waxay ka kooban tahay afar qayb oo kala ah: 01 Accounting Terminology, 02 Company File Setup, 03 Transactions, 04 Reporting.

Duration

9 Hours

Courses

4 Courses

Review

(TBC)

Koorsadaan waxaad kubaranee Qaybta koowaad ee Quickbooks online – Accounting Terminology.

Koorsadaan waxaad kubaranee Qaybta labaad ee Quickbooks Online – Company File Setup.

Koorsadaan waxaad kubaranee Qaybta sadaxaad ee Quickbooks Online – Transactions

Koorsadaan waxaad kubaranee Qaybta afaraad ee Quickbooks Online – Reporting

Koorsadaan waxaad kubaranee Qaybta afaraad ee Quickbooks Online – Reporting