System Administrator

Xogta Learning Path-ka

System Administrator qofka ah wuxuu qaban karaa shaqooyinka, sida rakibitaanka hardware ka iyo kushubista Softwares-ka, Maamulka servers-ka iyo tijnolojiyada taala data center ka sida servers-ka, abuurista account yada iyo diyaarinta server-ada cusub ee lagu soo darayo data center-ka, la socoshada wax qabadaka qalabka shirkada iyo casriyayntooda. cilad bixintuna waa midaan ka marnayn meesha, sugida amniga guud sida adeegsiga access controls, backups, firewalls. tababarka xubnaha cusub ee kusoo biiri doona kooxda ITga. diiwaan galinta ciladaha iyo xalkooda. 

Mushaarka lagu shaqeeyo bishii USA/UK: $4,050*

Mushaarka lagu shaqeeyo bishii Somalia: $500*

*waxay ku xirantahay inta sanno ood khibrad shaqo leedahay mushaarka aad ku shaqo bilaabayso, balse waxaan kasoo qaadnay inta ugu yar ee lagu shaqeeyo, khibradaadu haday badantahay mushaarkaaku waa kabadan yahay intaas.

System Administrator

System Administrator Jobs

Koorsooyinka lagu noqdo System Administrator

Xirfadaha shaqo ee looga baahanyahay qofka SysAdmin-ka ah waxaa kamid ah; Aqoonta Client OS, Server OS, Qalabka Networks (LAN iyo WAN), Security System sida IDS, Backup iyo Recovery, Xirfadaha shaqsiyeed ee looga baahanyahay waxaa ka mid ah; habdhaqan wanaagsan iyo cod kar nimo, kalnoosi, xoog furnaasho.

Modern Desktop Administrator, waxaad ku baranaysaa sida loo howgaliyo Windows 10

4.5
4.5/5

Koorsadaan waxaad kubaranee aasaaska Microsoft 365 waana bilowga barasha Microsoft 365 Productivity Services.

4.5
4.5/5

Koorsadaan waxaa lagu baranayaa Windows Server 2016

4.3
4.3/5

Koorsadaan waxaa lagu baranayaa Windows Server 2019

4.2
4.2/5

Koorsadaan waxaa lagu baranayaa System Center Configuration Manager.

4.5
4.5/5

Koorsadaan waxaa lagu baranayaa Red Hat Enterprise Linux Server.

4.5
4.5/5