We deliver our Virtual classrooms using Zoom

Hurbad Virtual Classroom wuxuu kubaxayaa adeega Zoom, Ardaygu wuxuu Classroom ka uga soo biidhi karaa qalab walboo khad internet ah leh (any device with internet connection), sida Smartphones, Tablets, PCs, Laptops.