WordPress Web Design Diploma

WordPress Web Design Diploma waa shahaado reer caalami ah ee aad kubaranayso Web Design oo lagugu barayo mudo kooban ee ah 6 bilood, Diplomadaan waxay wadataa Macalin kula xisaabtamaya kuna caawinaya iyo arday aad wax isla baranaysaan iyo Layliyo fara badan ee laguu dirayo laagana saxayo, hadii aad qaadato Hurbad Diploma waad kushaqi tagi kartaa.

Registration Closes

31/03/2023

Diploma Duration

6 Months

Learning Format

eLearning

WordPress Web Design Diploma Waxay wadataa:

  • 9 Elearning WordPress Courses
  • Hurbad Groups with help of the Teacher
  • Monthly Group Meeting with the teacher
  • Exclusive Course for the Diploma
  • 6 Months Accountability coaching
  • Course Length is 6 Months
  • 3 Final Projects By Student ( Corporate, eCommerce, and Restaurant )
  • FINAL 2 hours Live Exam by Hurbad Instructor.

Tools Covered

No Courses Found!