CompTIA IT Fundamentals+

CompTIA IT Fundamental+ waa koorso aas aas u ah barashada cilmiga ITga

116 Cashir

16 Saacadood

iTUS iyo iiSheeg

Course Certificate

CompTIA IT Fundamental+ waa koorso aas aas u ah barashada cilmiga ITga, waxaadna si guud ugu baranee qaybaha uu ka koobanyahay Cilmiga ITga si kooban, sida, IT terminology ama eray bixinta ITga, hardware basics, troubleshooting, software installation, security iyo networking. ITF+ waa koorsada kahoraysa A+, ee baro ayada marka hore.

Course Content

Expand All
Cutub Content
0% Complete 0/1 Steps
Not Enrolled
$10

Course Includes

  • 25 Cutub
  • 118 Cashir
  • Course Certificate