Cybersecurity Roadmap

CompTIA Linux+CompTIA Security+Koorsadaan waxaa Lagu baranayaa aas aaska linux Operating System.Koorsadaan waxaa lagu baranayaa CompTIA Security+ SY0-601Certified Ethical HackerKoorsadaan CEH waxaa lagu baranayaa sida loo sameeyo Penetration testing,oo Ethical hacker lagu noqdo.CompTIA PenTest+Koorsadaan waxaa lagu baranayaasida loo sameeyo Penetration testing.CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+)Koorsadaan waxaa lagu baranayaa Sida loo sugo amnig Enterprise Network. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) Koorsadaan waxaa barta qofka doonaya inuu noqo IT security Manager