Cybersecurity Roadmap

Boggaan waxaad ka helaysaa koorsooyinka lagu barto cilmiga Cybersecurity ga sida Ethical hacking iyo CompTIA Security+, balse inta aadan kabilaabin CEH iyo S+ waxaa shuruud ah inaad iskugu xijiso koorsooyinka sida ay ukala hooseeyaan ood kabilowdo koorsda CompTIA ITF+ kadib A+ hoos usoco ilaa aad ka gaadhayso CEH, koorsooyinka qaar baa leh koorsooyin kasii farcama sida CompTIA Network+ waa 6 farac, CompTIA Security+ waa 4 farac, CompTIA A+ waa 9 Farac, Certified Ethical hackin waa 20 farac. koorsooyinka faracyada leh waxaa suurta gal ah in faracyada qaar ay wali kusocoto duubis sida CEHv11, Waxaan kuu rajaynaynaa IT Hormar Leh.