Multimedia Roadmap

Adobe PhotoShop CC BeginnerAdobe Photoshop CC Intermediate to AdvancedKoorsadaan waxaad ku baraneesida saxda ah ee loo isticmaalo Adobe Photoshop CC.Koorsadaan waxaad ku baranee sida saxda ah ee loo isticmaalo Adobe Photoshop CC.Adobe Illustrator CC Fundamentalskoorsadaan waxaad kubaranaysaasida graphics loogu abuuro adobe illustrator adoo adeegsanaya.Adobe Premiere Pro CC FundamentalsAdobe Premiere Pro CC waa software ka ugu isticmaalkabadan markay kutimaado tafatirista muqaalada.Adobe After EffectsCC FundamentalsAdobe After Effects CC waa software ka ugu isticmaalka badan markay kutimaado abuurista Animation ka.Adobe Audition CC FundamentalsAdobe Audition CC waa software ka ugu isticmaalka badan markay kutimaado tafatirista codadka.