frequently asked questions

Page kaan waxaan uga jawaabeeynaa Su'aalaha soo laalaabta

Daawo Video Gaan Sharaxaya sida la iskaga diwaan galiyo Hurbad koorsooyinka ku jira.

 

 

 

Daawo Video Gaan Sharaxaya sida loo galo account ga aad ku leedahay Hurbad

Daawo Video gaan wuxuu sharaxaya sida loola soo dago lyliga lasocada koorsada English ka ah.