Computer Literacy Roadmap

Boggaan waxaad ka helaysaa wadadii aad raaci lahayd ee ah IT beginner roadmap ka ama qofka bilowga ku ah computer koorsooyinka owsan kamaarmin inuu soo barto si uu xirfadiisa sara ugu qaado, koorsooyinka waxaa la iskugu xijiyaa sida ay ukala hooseeyaan sida 1. Computer beginner course ilaa mid ugu hoosaysa ee ah computer typing ka sidaas iskugu xiji barashadooda, waxaan kuu rajaynaynaa IT Hormar Leh.