Digital Marketing

Qaybtaan waxaad ka heli kartaa koorsooyinka Digital Marketing

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa Social Media Marketing – Canva

Koorsadaan waxaad kubaranaysaa Social Media Marketing – Facebook