Find answers, ask questions, and connect with our
community around the world.

 • Cilmi Cali

  Member
  August 3, 2021 at 5:09 PM

  Lipaax daawo chanalka youtubeka hurbad oo deg deg isaga diiwaangali

 • Cilmi Cali

  Member
  August 3, 2021 at 5:10 PM

  Youtube hurbad waxaad ka heli sidii computwr ingenering aad heer uga gari lahay talo ama casharadii oo diyaar ah